24.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

על שולחן הכנסת: תיקון לחוק שומות מוסכמות יאפשר תשלום על בסיס הצלחה

מועצת שמאי המקרקעין אישרה את עקרונות כללי האתיקה החדשים. חיים מסילתי, יו”ר לשכת שמאי המקרקעין בכנס השנתי של הלשכה: “יזמנו שתי מהפכות”

מאת: זליג אהרונוביץ , 6 בדצמבר 2017

נושא השומות המוסכמות נוגע כמעט לכל אזרח במדינת ישראל. על פי החוק כיום, יש למנות שמאי מוסכם, בכל מקרה שבו יש מחלוקת בין בעל הנכס לרשות המקומית, על גובה היטל ההשבחה.

חיים מסילתי עם אוהד עייני השמאי הממשלתי צילום: ארכיון "כוכב"

יצוין כי , כמעט בכל מקרה קיימת מחלוקת כזו. החוק כיום אינו מאפשר להגיע לשומה מוסכמת ולחסוך את ההליך של שמאי מכריע. ההצעה היא לאפשר שמאות מוסכמת במקרה של תביעות כספיות בהיקף כספי קטן. בנוסף, מועצת שמאי המקרקעין אישרה את עקרונות כללי האתיקה החדשים, ובהם תשלום שכר טרחה לשמאים על בסיס הצלחה.
יו”ר לשכת שמאי המקרקעין, חיים מסילתי, הכריז בכנס הלשכה שנערך בשבוע שעבר, ואמר כי: “הצלחנו לפרוץ דרך שהייתה חסומה שנים רבות. התיקון לחוק שומות מוסכמות הונח על שולחן הכנסת על ידי ארבעה חברי כנסת מהקואליציה, כך שניתן לומר שמהפכת השומות המוסכמות עד לגובה של 100 אלף שקלים יצאה לדרך”.
מסילתי ציין עוד כי: “את ההצעות האלה יזמנו ודחפנו לא רק כי יש בהם תועלת לפרנסת השמאי, אלה מתוך חשיבה צרכנית מובהקת. הן יקלו בראש ובראשונה על כל הציבור. אני לא אנוח עד ששני הדברים האלה יכנסו לספר החוקים, כך הבטחתי וכך אקיים”.
אוהד עיני, השמאי הממשלתי הראשי החדש, שנכנס לאחרונה לתפקידו, בישר לשמאים שהשתתפו בכנס, כי הוא עובד על שיפור השקיפות בענף, באמצעות אתר אינטרנט שיושק בתחילת 2018. באתר שיהיה מבוסס על מפה, ניתן יהיה לאתר החלטות שהתקבלו בהשגות על שומות שנערכו מטעם רמ”י לפי מיקום, ייעוד שימוש, תאריך השומה וכוו. לדבריו, זהו צעד נוסף שיאפשר שקיפות בענף, ויסייע גם לשמאים וגם לאזרח הפשוט, כי עבור כל דרישת תשלום מרמ”י ניתן יהיה לראות החלטות קדמות שניתנו בהשגות על נכסים דומים וקרובים, ולהחליט האם כדאי לערער על החיוב.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>