25.03.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

קרית טבעון

עצמאות תפעולית: קרית טבעון נכנסה לרשימת הרשויות היציבות ב-2015

ההחלטה התקבלה במשרד הפנים. ראש המועצה, דוד אריאלי: “אני גאה בעובדה שמועצת טבעון ממשיכה להתנהל מצוין, וזאת בעיקר תוצאה של עבודה מקצועית מוקפדת”

מאת: אדי גל , 5 באפריל 2017

מועצת קרית טבעון נכנסה בשנת 2017 לרשימת הרשויות העונות להגדרה “רשויות יציבות”. וזאת, בהתאם לממצאי דו”ח כספי מבוקר לשנת 2015.
יצוין כי, רשויות יציבות זוכות להקלות בהתנהלותן מול משרד הפנים. כמו כן, ניתנת להן עצמאות תפעולית במגוון נושאים, המבוססים על מתן סמכויות לראש המועצה, לגזבר וליועץ המשפטי.

בניין המועצה צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נמסר, כי ברשימה השנה נכללו רשויות העומדות בכל הקריטריונים הכספיים של ניהול תקין, בין השאר. התואר רשות יציבה חייב שיעור גירעון שוטף לשנת 2015, שלא יעלה על 1% מתקציב הרשות, שיעור גביה שוטפת בארנונה מעל 70% (בטבעון עומד על 97%), שיעור הוצאות מינהל כספי וכללי שאינו עולה על 13% מתקציב הרשות, ושיעור גירעונות זמניים בתב”רים (תקציבים בלתי רגילים) שאינו עולה על 15% מתקציב הרשות. כמו כן, בדוח הביקורת האחרון (2015) קרית טבעון לא קיבלה הערות שהוגדרו “מהותיות”, כגון: הענקת תמיכות ללא הפעלת קריטריונים לתמיכות, מחיקת חובות שלא על פי הנוהל, מסירת עבודות ללא פרסום מכרז פומבי, הענקת הנחות בארנונה שלא על פי חוק ועוד.
ראש המועצה, דוד אריאלי: “אני גאה בעובדה שמועצת קרית טבעון ממשיכה להתנהל מצוין וזאת בעיקר תוצאה של עבודה מקצועית. אנו נמשיך לעמוד בכל היעדים, להתייעל ולהתנהל באופן אחראי, תוך הקפדה על מתן שירות איכותי לתושבים”.

עוד כתבות בתחום קרית טבעון

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>