29.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

פיצוי פינוי: מדוע מוכרת הדירה תפצה את הרוכשת בעשרות אלפי שקלים?

בית המשפט פסק כי מוכרת דירה שמסרה אותה באיחור, תפצה את הרוכשים ב-37 אלף שקלים. כמו כן, פסקה הוצאות שכ”ט עורך דין בגובה 20% והוצאות משפט

מאת: אדי גל , 1 במרץ 2017

מוכרת דירה מהאזור תפצה את רוכשי דירתה בסכום כולל של מעל 37 אלף שקלים. וזאת, לאחר שפינתה את הדירה באיחור. לעיתון “כוכב” נודע, כי בחוזה המכר התחייבו המוכרים, אם ובנה, למסור את דירתם לידי הרוכשת עד תאריך מסוים, בכפוף למילוי התחייבויותיה כמובן.

צילום: אילוסטרציה

בתביעה שהגישה בבימ”ש השלום, טענה הרוכשת, כי לאחר שהעבירה להם את מלוא התמורה, הנתבעים לא הסכימו להתפנות מהדירה ובכל פעם הודיעו מחדש על הארכת המועד באופן חד צדדי, עד שלבסוף טרחו לפנותה, מעל שלושה חודשים לאחר המועד שנקבע בחוזה.
יצוין כי, התובעת עתרה לסכום הפיצוי המוסכם בחוזה בגין הפרה יסודית (42,000 שקלים) וכן פיצוי בגין כל יום של איחור במסירת החזקה בדירה, כפי שצוין בחוזה (113 יום כפול 150 שקלים, לפי התובעת). מנגד, טענתם המרכזית של הנתבעים הייתה, כי התובעת היא שהפרה את ההסכם בכך שאיחרה בתשלום הכספים, ואת התשלום האחרון שכלל יותר מ-50% מהמחיר שילמה באיחור של 11 ימים, ובכך גרמה לה נזק, שכן גם היא איחרה בהשלמת התשלום על הדירה החדשה שרכשה.
בסופו של דבר קבע בית המשפט כי: “העיכוב במסירת החזקה בדירה לידי התובעת רובץ לפתחה של הנתבעת, בשל הסחבת שנקטה והתנהלותה שלא כשורה”.
בית המשפט ציין, כי גם בהנחה שיתרת הכסף שולמה באיחור, כפי שטענה הנתבעת, הרי שבכל מקרה היא פינתה את הדירה ארבעה חודשים אחרי שקיבלו את מלוא התמורה. כמו כן, השופטת ציינה: “לענייננו אין קשר לעסקה השנייה שביצעה הנתבעת. היה עליה למסור את הדירה ולא להחזיק בה כבת ערובה”.
מאידך, בנוגע לנזק, השופטת הסבירה שהתובעת לא יכולה לתבוע במצטבר שני מנגנוני פיצוי: פיצוי מוסכם בגין הפרה יסודית וכן פיצוי מפורש לפי איחור בימים, בגין אותה הפרה, ועליה לבחור אחד מהשניים. השופטת בחרה עבורה את הפיצוי המוסכם בהיותו הגבוה מבין השניים (בניכוי 5,000 שקל שהנתבעת כבר שילמה). בהתאם לכך, השופטת הורתה לנתבעים לשלם לה פיצוי בסך 37,000 שקל, בתוספת הוצאות משפט בסך 3,000 שקל ושכ”ט עו”ד בשיעור 20%.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>