23.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

פסיקה עקרונית: פיצול דירה כמו הרחבתה מזכה בפטור מהיטל השבחה

בית המשפט המחוזי דחה ערר שהגישה וועדה מקומית, שטענה כי במקרה של פיצול דירה יש לחייב את בעלי הדירה במלוא היטל ההשבחה, המותר בחוק

מאת: אדי גל , 6 ביוני 2017

פיצול דירה, כמו במקרה של הרחבת דירה, מזכה בפטור מהיטל השבחה כאשר מדובר בדירות קטנות מ-140 מ”ר. כך קבע בית המשפט המחוזי, תוך שהוא דחה ערר שהגישה וועדה מקומית לתכנון ובנייה, כנגד החלטה של וועדת ערר. הפסיקה העקרונית הזו תשמש מעתה הלכה בכל הנוגע להרחבות דירות.

צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע, כי הפרשה החלה לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ובניה עררה על החלטת ועדת הערר, להעניק פטור מהיטל השבחה לבעלי דירה שפיצלו אותה. הפטור ניתן מכוח הוראת חוק, המאפשרת דחיית תשלום ופטור לאחריה, כאשר נבנית דירה בשטח הקטן ממאה וארבעים מ”ר. למעשה, ההחלטה ניתנה כלפי בעלים בבית משותף, שבזמן הרכישה כוונתם הייתה לפצל שתי דירות שקנו לארבע יחידות דיור. כלומר, לפצל כל דירה לשתיים, כך שתהיינה ארבע דירות. כאשר קיבלו את ההיתר לפיצול, נדרשו בעלי המקרקעין לשלם היטל השבחה בגין מימוש זכויות על פי תכנית. הם עתרו למתן פטור מאותו התשלום, פטור הניתן כאשר מדובר ב”בניה” וכאשר שטח הדירה לאחר הפיצול קטן ממאה וארבעים מ”ר. ועדת הערר העניקה את אותו הפטור, ועל כך מערערת הועדה המקומית לבית המשפט המחוזי.
לטענת הועדה המקומית, יש לפרש את הוראת הפטור האמור פרשנות מצמצמת, שכן זו נועדה לפטור מתשלום עקב תכניות הבאות להקל על מצוקת דיור, וכי תכלית הפטור הינה סוציאלית, לסייע לאזרח להרחיב את דירת מגוריו הצרה, בלי שיצטרך לשאת בתשלום היטל השבחה. לטענת הועדה, פיצול איננו בגדר “בניה או הרחבה” ולשיטתה מתן פטור בנסיבות אלה חותר תחת תכלית הפטור. בעלי המקרקעין טענו מנגד, כי לפי כללי הפרשנות הבוחנים את הלשון וגם לפי תכלית החוק, יש לפרש פירוש המקיים את הפטור.
בית המשפט קבע, כי אכן תכליתה של הוראת הפטור היא סוציאלית, אלא שהיא אינה חלה רק מקום בו אדם בוחר להרחיב את דירת מגוריו, ויכולה להתקיים גם במצב בו דירה גדולה נחלקת לשתי דירות קטנות יותר, ובכך מתאפשרת הרחבה של היצע הדירות. כמו כן, נקבע כי תכלית זו ראויה לקידום ועל כן יש לבחור בפרשנות המקיימת אותה. בנוסף, נקבע כי התכלית הסוציאלית היא רחבה, והגדלת היקף הדירות בדרך של פיצול והרחבת מספר הדירות בכל יחידת קרקע משרתת את אותה התכלית. על כן החליט בית המשפט לדחות את הערר שהגישה הוועדה המקומית.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>