23.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

פסיקה תקדימית: גם קבלת היתר בניה מכוח תמ”א 38 חייבת הסכמת דיירים

הוועדה המחוזית, ולאחר מכן בית המשפט המחוזי, הפכו החלטה של הוועדה המקומית, שאישרה פרויקט מכוח התמ”א ללא הסכמת כל הדיירים שיש להם זכויות בנכס

מאת: אדי גל , 14 בדצמבר 2016

הוועדה המחוזית ובית המשפט המחוזי קבעו, בהחלטה עקרונית בעלת השלכות רוחב, כי גם מתן היתר מכוח תמ”א 38, לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, מחייבת הסכמת כל הדיירים. החלטות אלה מנוגדות להחלטת הוועדה המקומית שאישרה תוכנית כזו ללא הסכמת הדיירים.

צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע, כי הפרשה התעוררה לאחר שהוועדה המחוזית אישרה חיזוק מבנה במסגרת תמ”א 38. יצוין כי, לא כל הדיירים הסכימו למהלך וחלקם פנו בערר לוועדה המחוזית, שאכן קיבלה את העמדה של המערערים, שחייבת להיות הסכמה של כל הדיירים לפני שמאשרים פרויקט כזה. על החלטה זו הוגש ערר לבית המשפט המחוזי, שתמך בהחלטת הוועדה המחוזית ודחה את הערר.
בפסק הדין נקבע, כי עבודות הבנייה בבית משותף הן משותפות ונדרשת הסכמת השותפים לשם ביצוען. ללא הסכמת כלל הדיירים בבניין לניצול זכויות הבנייה על ידי יזמית הפרויקט, נדרשת הסדרה של חלוקת זכויות הבנייה עוד לפני דיון בקשתה לקבלת היתר בנייה, גם במקרה בו הבקשה מוגשת מכוח תמ”א 38.
יזמי הפרויקט טענו, כי בקשה המוגשת מכוח תמ”א 38 פטורה מקבלת הסכמת הדיירים לפני מתן ההיתר, לאור ההסדר הספציפי שקבוע בחוק המקרקעין. בית המשפט קבע, כי טענה זו אינה מגובה בפסיקה או חקיקה אחרת רלבנטית ונדחתה.
נקבע כי, זכויות הבנייה שבמקרקעין נדון העתירה הן משותפות וטרם חולקו. ולכן, נדרשת הסכמה של כל הדיירים בבניין לשם שימוש בהם, כמו כן, בנוגע לאופן השימוש בהם.
בית המשפט המחוזי קבע, כי במקרה הנדון, מאחר ולא התקבלה הסכמתם של כלל הדיירים לגבי אופן ניצול זכויות הבנייה, וגם אין הכרעה שיפוטית לגבי חלוקת הזכויות בין הדיירים, וועדת הערר צדקה בקובעה, כי בקשת העותרת נעדרת בסיס קנייני ויש להסדיר תחילה את חלוקת זכויות הבנייה, טרם עריכת דיון בנוגע למתן היתר בניה בהם, לבניה אשר עלולה לפגוע בערך הזכויות של יתר בעלי הדירות.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>