19.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

פסק דין: חברה קבלנית תפצה רוכשת משום שסירבה לתת לה ערבות בנקאית

את התובעת ייצג עו”ד עמנואל יוזוק. השופט פסק כי על הנתבעת לשלם לתובעת בגין הפרת החוזה 60,650 שקלים, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה

מאת: זליג אהרונוביץ , 12 ביולי 2017

בתביעה אותה הגיש עוה”ד עמנואל יוזוק לביהמ”ש השלום, נטען כי התובעת התקשרה בחוזה עם חברת בנייה, העוסקת בהקמת בתים באמצעות יצירת יחידות בטון שמובלות לאתר ומורכבות שם. במסגרת החוזה, הזמינה הרוכשת מבנה הכולל שתי יחידות, תמורת 372,408 שקלים.

עו”ד עמנואל יוזוק צילום: ארכיון "כוכב"

לוח התשלומים נקבע לפי שלבים שונים, כשבמעמד החוזה שילמה הרוכשת 35,000 שקלים. עוד נכתב בחוזה, כי בעבור כל צ’ק שתעביר הרוכשת תעביר לה החברה צ’ק בטחון, וכי כל סכום שיתקבל ממנה, תקבל עליו הרוכשת ערבות בנקאית על פי חוק המכר.
אלא שלאחר שהרוכשת הודיעה לחברה, כי המודד מטעמה סיים את עבודות ההכנה של המגרש (שלפי החוזה היה על הרוכשת לבצע), וביקשה לדעת מתי תתחיל החברה את חפירת היסודות, היא נענתה כי עליה להסדיר קודם את התשלום הבא על פי ההסכם.
בתגובה ציינה הרוכשת, כי תעשה זאת בכפוף לקבלת ערבות בנקאית, שטרם קיבלה על התשלום הראשון. החברה השיבה, כי הערבות הבנקאית ניתנת רק כנגד התשלומים הקשורים לעבודות הבנייה. בנוסף, נתגלעה מחלוקת בין הצדדים, באשר לתכניות הקונסטרוקציה: לטענת הרוכשת, החברה לא סיפקה אותן, מה שעיכב את העבודה, ולטענת החברה, התכניות מוכנות אך הרוכשת היא זו שסירבה לקחת אותן.
לאחר דין ודברים שלחה החברה מכתב לרוכשת, תחת הכותרת “הודעת ביטול”, ובו הודיעה לרוכשת על ביטול ההסכם עקב הפרתו מצד הרוכשת. מנגד, טענה הרוכשת כי החברה היא זו שהפרה את ההסכם.
הצדדים ניסו לפתור את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט, אך העניין לא צלח, ובאמצעות עו”ד עמנואל יוזוק הגישה הרוכשת תביעה נגד החברה, לבית משפט השלום.
בסיכומו של דבר, השופט פסק כי על הנתבעת לשלם לתובעת בגין הפרת החוזה 60,650 שקלים, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה ממועד הגשת התביעה. בנוסף, נפסק כי על הנתבעת לשלם לתובעת את הוצאות חוות הדעת מטעמה בסך 5000 שקלים, וכן הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>