22.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

פרשת המכרזים: הוועדה אישרה מכרז אחד עם ערבות מיטבית ופסלה שני

רונן שפירא: “הוועדה נהגה בסטנדרטים שונים בשני המכרזים”. העירייה: “מי שפסל את ההתקשרות היה ראש העיר סימון אלפסי, שפירא מתדהר בנוצות לא לו”

מאת: אדי גל , 21 במרץ 2017

סטנדרט כפול: וועדת המכרזים של עיריית יקנעם ביטלה השתתפות חברה במכרז להסעות, בטענה שהגישה ערבות מיטיבה, אבל אישרה מכרז אחר, למעליות, למרות שחברי הוועדה היו מודעים לכך שהחברה הזוכה הגישה ערבות מיטיבה. בסופו של דבר, ראש העיר סימון אלפסי פסל את המכרז השני, לאור הערבות הלא תקינה שהוגשה.

סימון אלפסי, ראש העיר צילום: ארכיון "כוכב"

חבר האופוזיציה, רונן שפירא, טען בשבוע שעבר שבעקבות הפעילות האינטנסיבית שלו המכרז בוטל, בעוד בהנהלת העיר טוענים, כי ראש העיר הוא זה ששם לב לבעייתיות במכרז והביא לפסילתו.
יצוין כי, ערבות מיטיבה היא ערבות שחורגת מהתנאים שנקבעו במכרז לגבי הערבות, ושהיא טובה מזו שנדרשה. בפסיקה קיימת הלכה, שקיבלה תוקף של פסק דין בבית המשפט העליון, כי ערבות כזו, גם אם תנאיה הם טובים ממה שנדרש, היא הילה לפסילת ההצעה. לעיתון “כוכב” נמסר, כי המכרז הראשון, מכרז הסעות, נערך בחודש אוגוסט שנה שעברה. חברי הוועדה החליטו לפסול הצעות מכרז של חברות שהגישו ערבות מיטיבה. שפירא, שנמנה על חברי וועדת המכרזים, ביקש שהצעות כאלה לא יפסלו אוטומטית במידה וקבלתן יחסוך לרשות כסף רב. ברוב קולות טענתו נדחתה, והחברות שהגישו ערבות מיטיבה נפסלו.
בתחילת חודש נובמבר נערך מכרז נוסף, להתקנת מעלית בבית הספר “אורט” בשכונת שער בגיא. יו”ר הוועדה, יורי מנגר, ציין כי החברה שהגישה את ההצעה הטובה ביותר, צירפה ערבות מיטבית, אבל הציע לחברי הוועדה לאשר את ההצעה. רונן שפירא נמנע בהצבעה, ויתר חברי הוועדה אישרו אותה.
לטענתו של שפירא, לאחר אותה ישיבה, שלא כמקובל, פרוטוקול הוועדה לא פורסם בזמן ורק לאחר פנייה שלו בנושא, הפרוטוקולים פורסמו, באיחור. רק לאחר פרסום הפרוטוקול, לדבריו, הוא יכל לפעול לפסילת המכרז ואף הגיש שאילתה לראש העיר, ביום 20 לפברואר השנה. בישיבת המועצה שלאחר מכן, הודיע ראש העיר סימון אלפסי, כי המכרז נפסל.
לאחר הישיבה שיגר שפירא הודעה לעיתונות, בה טען, כי בעקבות הפעילות שלו המכרז נפסל, וכי הוא זה שחשף את ההתנהלות הבעייתית של וועדת המכרזים.
בעירייה הזדרזו לתקוף את שפירא, וטענו שהוא פשוט מטעה את הציבור, ומנסה להתהדר בנוצות לא לו. לטענת העירייה, ראש העיר הוא זה ששם לב לבעייתיות שבמכרז המעליות והביא לפסילתו בתחילת חודש פברואר, כאשר הודעת מזכיר העיר לגבי פסילת המכרז, נמסרה עשרה ימים לפני הגשת השאילתה של שפירא. בתגובת העירייה נאמר כי: “ועדת המכרזים דנה במכרז של המעליות והמליצה לראש העירייה להתקשר עם ההצעה שהייתה הזולה ביותר, בעשרות אלפי שקלים, מתוך רצון לחסוך לעירייה כספים. רונן שפירא, שהוא חבר בוועדה ומלין כעת על האישור, בכלל לא התנגד לה בהצבעה (הוא נמנע בהצבעה, א.ג) ומי שפסל את ההתקשרות היה ראש העיר שעשה זאת מיד כאשר נודע לו הנושא, והוא בדק אותו ומצא שלהצעה צורפה ערבות מיטיבה גבוהה, ושהדבר אינו חוקי”.

רונן שפירא צילום: ארכיון "כוכב"

בעירייה ציינו גם כי במכרז ההסעות הונחה לפני חברי הוועדה חוות דעת של היועצת המשפטית של הרשות, שיש לפסול את המכרז שהוגש עם ערבות מיטיבה, ו”שפירא”, על פי הכתוב בהודעה, “התעלם לחלוטין וצפצף על חוות הדעת ועל החוק. הוא התעקש שוב ושוב לקבל את ההצעות הפסולות (שזה בהחלט תמוה) ועתה הוא מנפנף כמגן הצדק?”, הביעו פליאה בעירייה.
מנגד, רונן שפירא טען, כי בכל מקרה מדובר בהתנהלות לא תקינה של וועדת המכרזים. לדבריו: “הוגנות, יושרה, שקיפות, הם ערכים שאני מאמין בהם לא רק מסיבות של ‘התייפייפות נפש’, אלא בעיקר מפני שהם שומרים על כל ארגון, חברה וקהילה, ומאפשרים פעולה עניינית תוך שיקולי איכות ומצמצמת את הסכנה של שיקולים זרים”.
לדבריו, הוא הגיש את השאילתה בנוגע לפסילת המכרז באיחור, כיוון שהפרוטוקולים של הוועדה פורסמו באיחור. שפירא מציין עוד כי, גם על פי תגובת העירייה, ראש העיר פסל את המכרז בתחילת חודש פברואר, שלושה חודשים לאחר ישיבת וועדת המכרזים, וההמלצה לקבל את ההצעה שהוגשה יחד עם ערבות מיטבית, ולאחר שהוא, שפירא, דרש את פרסום הפרוטוקולים. בסופו של דבר, המכרז שהתקבל עם ערבות מיטיבת לא תקינה נפסל, כאמור.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>