21.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

צה”ל פרסם את נתוני הגיוס: יקנעם עילית מובילה בגיוס בנים בערי הצפון

בגיוס נשים, העיר במקום ה-2 בין ערי הצפון, ה-9 בין ערי ישראל. ראש העיר, סימון אלפסי: “אני מצדיע לחיילות ולחיילים שלנו, שמוכיחים מחזור אחרי מחזור, כמה הם מצוינים”

מאת: אדי גל , 23 בנובמבר 2016

יקנעם עילית ממשיכה להיות עיר גיוס מצטיינת, בקרב בנים וגם בקרב בנות. מנתוני הגיוס של ילידות וילידי שנתון 1995 אשר מרביתם התגייסו בשנת 2013 ומשתחררים השנה, עולה כי יקנעם היא אחת הערים בעלת שיעורי הגיוס הגבוהים ביותר בצה”ל, בקרב ערי ישראל בכלל, ובקרב ערי הצפון בפרט.

סימון אלפסי, ראש העיר צילום: ארכיון "כוכב"

מפרסום הנתונים שהגיעו לעיתון “כוכב”, בקרב גיוס גברים לצה”ל, עולה כי יקנעם נמצאת במקום ה- 14 בקרב ערי ישראל, תוך שהיא עולה עשר מקומות מהשנה שעברה. יצוין כי, שיעור הגיוס לצה”ל בקרב הבנים עומד על 87.9%, והוא מציב את יקנעם במקום הראשון, כאמור, בגיוס לצה”ל בקרב ערי הצפון. נתוני המיצוי ללחימה בקרב בני יקנעם עומדים על 37.4%, ו- 8.1% מיצוי לקצונה. הציון המשוקלל הכולל הוא 75.9%. משקלול כל הנתונים עולה, כי יקנעם ניצבת בגיוס גברים לצה”ל במקום השני בקרב כלל ערי ישראל בצפון.
מפרסום הנתונים בקרב גיוס נשים לצה”ל, עולה כי יקנעם נמצאת בין עשר הערים המובילות בגיוס לצה”ל עם שיעור גיוס של 79.8%. כמו כן, בפרמטר גיוס משמעותי לצה”ל, עומדות בנות יקנעם על הנתון המצוין של 91.7%. נתוני המיצוי לקצונה בקרב בנות יקנעם עומדים על 8.2%, ו- 6.6% מיצוי ללחימה. הנתונים המצוינים הללו מציבים את יקנעם במקום ה-2 בקרב ערי ישראל בצפון, בגיוס נשים לצה”ל, ובמקום ה-9 בקרב כלל ערי ישראל, עלייה של 10 מקומות מנתוני השנה שעברה.
ראוי לציין כי, מדד נתוני הגיוס מורכב משלושה פרמטרים: שיעורי הגיוס לצה”ל (50%), שיעור המיצוי לקצונה (25%), שיעור המיצוי למערך הלחימה בקרב גברים, וגיוס משמעותי בקרב נשים (25%).
ראש העיר, סימון אלפסי: “אני מצדיע לחיילות ולחיילים שלנו, שמוכיחים מחזור אחרי מחזור, כמה הם מצוינים, איכותיים וערכיים. הם הגאווה העירונית שלנו. פרסום נתוני שיעורי הגיוס מוכיח פעם נוספת, שיקנעם ממשיכה כל הזמן להשתפר ולהצטיין בגיוס לצה”ל, גם בקרב גברים וגם בקרב נשים. אני מאוד גאה בחיילים ובחיילות שלנו, שמציבים את העיר שנה אחר שנה בצמרת הערים המשמעותיות בתרומתן לצה”ל ולביטחון המדינה. יש לנו נוער מצוין, שמחונך להישגים ולמצוינות, לצד תרומה משמעותית. אנו רואים זאת הלכה למעשה בתרומה הרבה שלו לקהילה, ליישוב ולשמירה על המדינה. אשרינו שזכינו לבנות ובני נוער כאלו”.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>