23.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מוא"ז עמק יזרעאל

צמיחה חופשית: המועצה האזורית עמק יזרעאל אישרה את התקציב לשנת 2018

בעשור האחרון תקציב המועצה הוכפל, מה שמעיד על הצמיחה הגדולה. גזבר המועצה, שגיא וייץ: “התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעות הרבות בכל תחומי החיים במועצה”

מאת: זליג אהרונוביץ , 27 בדצמבר 2017

בישיבת מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל שנערכה החודש, הציג גזבר המועצה, שגיא וייץ, את התקציב הרגיל של המועצה, העומד על סך של כ- 321 מיליון שקלים.
יצוין כי, מספר תושבי המועצה ממשיך וגדל. מדי שנה נוספים למועצה כ- 1000 תושבים וכיום מונה המועצה האזורית כ- 40,600 נפש.

בנין מוא"ז עמק יזרעאל צילום: עומרי אילת

גזבר המועצה, שגיא וייץ, אמר השבוע: “מעל ל-50% מהתקציב המועצה מושקע בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. יתרתו מושקעת בתקציבי רווחה, תרבות, איכות סביבה, בטחון, יישובים בתהליכי צמיחה, נוער וקהילה. התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעות הרבות שמשקיעה המועצה בכל תחומי החיים במועצה”.
ראש המועצה האזורית, אייל בצר, אמר השבוע: “בעשור האחרון הוכפל תקציב המועצה השנתי השוטף מכ- 150 מליון שקלים למעל-300 מיליון שקלים, דבר שמעיד על צמיחה מוגברת בכל תחומי העשייה. המועצה ממשיכה לשמור על ניהול תקין ואיזון תקציבי, וזכתה בפרס משרד הפנים השנה בפעם ה- 19 ברציפות. המועצה תמשיך להעניק שירותים מצוינים לתושביה. אני מודה לכל עובדי המועצה שתורמים לניהול ומתן השירותים לתושבים”.

עוד כתבות בתחום מוא"ז עמק יזרעאל

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>