25.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

קרית טבעון: תושבים שאוכפים את חוקי התכנון והבנייה ורישוי עסקים משלמים

קנסות כבדים הושתו על תושבי היישוב בביהמ”ש לעניינים מקומיים. מהנדס המועצה, מריוס ראפ: “תחום עבירות הבניה נחשב מכת מדינה וקרית טבעון אינה יוצאת דופן”

מאת: זליג אהרונוביץ , 28 בדצמבר 2017

במספר דיונים שנערכו לאחרונה בבית המשפט לעניינים מקומיים, הוטלו קנסות  כבדים על תושבי קרית טבעון, בשל ביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה ורישוי עסקים. את המועצה והוועדה המקומית ייצג התובע, עו”ד שגיא סיון, בפני כבוד השופט ד”ר מרדכי ארגמן.
בדיון הראשון נגזרו על שני בני זוג, בעלי הזכויות בבית מגורים ובדירת מגורים בקרית טבעון, שעשו בנכסיהם שימוש לאירוח בעבור תשלום, קנסות בסך כולל של 140,000 שקלים. כמו כן, הוטלו עליהם התחייבויות משמעותיות ותשלום אגרות בניה בסך אלפי שקלים. בנוסף, ניתנו להם צווי הריסה ואיסור שימוש במבנים. לדברי עו”ד סיון, הקנס שנגזר מקל יחסית, בהתחשב בכך שהבעלים סגרו את העסק שהתנהל בניגוד לחוק, בטרם גזירת דינם.

מנהל הנדסה קרית טבעון צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נמסר, כי בדיון אחר הטיל בית המשפט קנסות בסך 180,000 שקלים על מסעדת “שלו ביער”, שפעלה ביישוב בלא היתר לפי חוק התכנון והבניה. כמו כן, בניגוד ליעוד המאושר של המקרקעין. בנוסף, בלא רישיון עסק ואישור משרד הבריאות.
בדיון נקבע עוד כי על בעלי העסק לשלם אגרת בניה בסך אלפי שקלים והוצא להם צו איסור שימוש על כל המתחם, צו הריסה לכל המבנים הלא חוקיים הקיימים במתחם, וכן צו איסור פעילות גורף לפי חוק רישוי עסקים. בהתאם להסדר אליו הגיעו בעלי המסעדה באמצעות עורכי דינם עם עו”ד סיון, נקבע כי מועד כניסת כל הצווים לתוקף עוכב עד ליום 1.10.18, כאשר באותו המועד עתידה להיפסק כל הפעילות במקום.
בדיון נוסף הושת קנס כספי בסך 100,000 והוטלו התחייבויות משמעותיות על בני זוג מקרית חרושת, שפיצלו את בית המגורים שלהם למספר יחידות דיור. כמו כן, בגלל שביצעו עבודות בניה שונות בשטחם ובשטח ציבורי פתוח סמוך. בנוסף, הם לא קיימו צו של בית המשפט. כמו כן, הוטל עליהם צו להריסת כל הבניה הלא חוקית ולהתאמת בית המגורים להיתר הקיים, שייכנס לתוקף ביום 1.5.18.
עו”ד סיון הבהיר, כי הקנס היה מתון יחסית בשל מצבם הכלכלי הקשה של בני הזוג, בו התחשב בית המשפט, תוך שזה קובע כי לולא כך היה גובה הקנס למעלה מכפול.
בעוד דיון שהתקיים בעניינו של תושב היישוב לשעבר, על כך שבנה שביל בשטח ציבורי פתוח, שלאחר מכן נהרס כליל, הוטל קנס בסך 8,000 שקלים. עו”ד סיון הבהיר, כי הקנס היה מקל יחסית מאחר שהשביל נהרס מזמן.
“על תושבי קרית טבעון להפנים שלביצוע עבירות על חוק התכנון ובניה וחוק רישוי עסקים יש ויהיו גם בעתיד משמעויות כבדות מאוד, שיתבטאו בין היתר בהטלת קנסות כבדים וצווי הריסה וסגירה, שייכנסו לתוקף תוך פרק זמן קצר וייאכפו בקפדנות ובמועד על ידי הרשות”, אמר עו”ד שגיא סיון.
מהנדס המועצה, מריוס ראפ: “חבל שאנו מגיעים למצב בו אנשים משלמים כסף רב על בחירות מוטעות וזלזול בחוק התכנון והבניה. תחום עבירות הבניה נחשב מכת מדינה וקרית טבעון אינה יוצאת דופן. שינוי המדיניות בתיקון 116 לחוק התכנון והבניה בא לידי ביטוי בטווח הקנסות וחומרת הענישה בתקופה האחרונה”.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>