21.11.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

רונן שפירא: איך פעם נוספת לא בודקים את תקינות גני המשחקים ברחבי העיר?

על פי המדבקות בגני המשחקים, הבדיקה האחרונה הייתה לפני שנה. העירייה: “שפירא יכול היה לקבל תשובה מראש העיר, או ממינהל ההנדסה, אם רק היה שואל”

מאת: אדי גל , 14 באפריל 2016

מתי נבדקה לאחרונה תקינות גני המשחקים ברחבי העיר יקנעם? את השאלה הזו העלה השבוע חבר מועצת העיר יקנעם, רונן שפירא, שטוען כי על פי הרישום בלוחות שהוצבו בגנים, הבדיקה האחרונה הייתה לפני שנה, בחודש אפריל 2015.

רונן שפירא צילום: ארכיון "כוכב"

לדברי שפירא, הביקורת שנערכה בעבר גילתה שרוב המתקנים אינם תקינים. לעיתון “כוכב” נמסר כי, לאחר תיקון הליקוי וכדי שלא לסכן את ילדי העיר, קבעה העירייה שחברה חיצונית תבצע בדיקות שוטפות של בטיחות מגרשי המשחקים. לדברי חבר המועצה, חברת “שעשועים וספורט בע”מ” זכתה במכרז של העירייה לנושא, ונתלו בכל גני המשחקים בעיר שלטים ועליהם רישום מועד הבדיקה. בהמשך, התברר כי תאריך הבדיקה לא נרשם והעירייה טענה שזה נכתב בטוש ונמחק, ועל כן, החברה התבקשה להדביק מדבקות עם תאריך הבדיקה. ואכן, מדבקות כאלה נתלו בשנה שעברה.
השנה, לדבר שפירא, הוא ביקש לבדוק שוב את הנושא, ואז התברר כי הבדיקות האחרונות נערכו בחודש אפריל 2015 והתוקף שלהם עד חודש מרץ 2016. קרי, שוב ההורים אינם יודעים אם המתקנים עברו בדיקת תקינות.
שפירא: “זה אנושי לטעות, אבל טיפשי לחזור על אותה טעות מספר פעמים. כשמדובר בבטיחות גני משחקים, זה גם יכול להיות מסוכן לילדי הישוב. אני מקווה שהייה כאן רק רישול ברישום ולא רישול גם בבדיקה. חשוב מאוד שמתקני הגנים יבדקו לפחות אחת לשנה, וגם השלטים המוצבים בגנים יעודכנו כנדרש, למען הרגשת הביטחון של ההורים ובטיחות הילדים. אני מקווה שמעורבות העיתון בנושא ופרסום הדבר בציבור, יביא את העירייה להתייחס לנושא ברצינות רבה יותר”.
מהעירייה נמסר בתגובה כי: “מדובר בשאלה טכנית פשוטה, ששפירא יכול היה לקבל עליה תשובה מראש העיר, או ממינהל ההנדסה, אם רק היה שואל מי מהם. מאחר וההתכתבות היא דרך העיתון, הנושא ייבדק והתשובה תינתן לעיתון”.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>