29.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נשר

רועי לוי חתם על אמנה למאבק בשחיתות בשלטון המקומי

במסגרת הקמפיין, קוראת התנועה לכל המועמדים בבחירות המוניציפליות הקרובות לחתום על האמנה ולהתחייב כי ייקחו חלק במאבק למען שלטון נקי ואיכותי

מאת: ניר אהרוני , 2 באוגוסט 2018

שלושה חודשים לפני מועד הבחירות נותן רועי לוי חותמת על דרך התנהלותו כאשר בחר לחתום על אמנת התנועה לאיכות השלטון כנגד שחיתות בשלטון המקומי.
לוי הוא המועד היחיד מנשר אשר הצטרף באופן אקטיבי לקמפיין ובכך התחייב לפעול בשקיפות, לשמור על טוהר המידות, להימנע מנגידו עניינים ובעיקר לא למעול לאמון הציבור.

רועי לוי. חתימה על האמנה צילום: ארכיון "כוכב"

“כאשר מדברים על דרך חדשה צריך בראש ובראשונה לפעול בשקיפות מלאה כלפי הציבור. האני מאמין שלי ושל חברי לדרך הוא לשרת את התושבים ולא את האינטרס האישי, מתוך זה אנחנו באים ומתוך זה בחרנו לחתום על האמונה ולחזק את אמון הציבור בנבחרי הציבור”.
“הקדנציה האחרונה בנשר התאפיינה גם בדו”חות קשים של מבקר המדינה, חקירות של יחידת להב 433 והרחקה של בכירים בעירייה מהעירייה.
לאורך כל הקדנציה הוכחנו בצמתים רבים שאנחנו בוחרים תמיד במנהל תקין, מוסר וטוהר מידות והיה זה טבעי עבורי שכשפנו אלי לחתום על האמנה אוסיף את חתימתי”.
כעת יהיה מעניין לראות מי מהמועמדים והרשימות יסכימו לחתום על האמנה שזה הנוסח המלא שלה: רמת השחיתות במדינה נמצאת בעלייה מתמדת וכיום ובנוסף, חלה ירידה ברמת השמירה על ערכי הדמוקרטיה ומוסדותיה וברמת אכיפת שלטון החוק.
כתוצאה מכך חלה פגיעה קשה באמון הציבור הן בשלטון המקומי והן בשלטון המרכזי.
בחתימתם מתחייבים המועמדים – לחרוט על דגל סיעתם את המאבק בשחיתות על כל גווניה ואף להתחייב בכך במצע. בנוסף החתימה מחייבת את המועמדים לפעול במלוא העוצמה למיגור השחיתות, מידי יום ביומו עד הבחירות, בעת הבחירות ולאחריהן.
לשמור על שלטון החוק ולחזק את המערכות לאכיפתו, לנהוג בשקיפות מלאה לגבי מעשיהם. לשמור על טוהר הבחירות ועל טוהר המידות. להימנע מניגוד עניינים, מקבלת טובות הנאה, ממינויים פוליטיים ומהפרת אמונים כלפי הציבור.
רועי קרא ברשתות החברתיות לתושבי נשר להצטרף להאמנה ולחתום עליה ולא להצביע לשחיתות בנשר.
מהתנועה לאיכות השלטון נמסר: “התנועה לאיכות השלטון מברכת כל מועמד שבוחר לחתום על האמנה ובכך מצטרף למאבקנו בשחיתות בשלטון המקומי. אנו קוראים לכל המועמדים שיתמודדו בבחירות באוקטובר הקרוב לחתום בהקדם על האמנה, ולהתחייב בפני ציבור הבוחרים שלהם לקדם שלטון נקי ואיכותי”.

עוד כתבות בתחום נשר

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>