18.12.18

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

קרית טבעון

רח’ בורוכוב: מדוע מבקר המדינה הורה למועצה להסדיר את סימון החנייה?

קיבל את טענותיו של תושב טבעון שהתלונן על הדרך בה ניתן לו דוח חנייה במקום. המועצה בתגובה: “הנושא מטופל ותיקון חוק עזר חניה יוצג לאישור מליאת המועצה ביום א’ 5.3.17”

מאת: אדי גל , 22 בפברואר 2017

משרד מבקר המדינה ונציבות תלונות הציבור הורה למועצה המקומית קרית טבעון, להסדיר את נושא סימון החניה ברחוב בורוכוב בישוב ולסמנה כמחויב בחוק. וזאת, לאחר שסימון החנייה בתשלום ברחוב נעשה עד כה שלא בהתאם להוראות.

צילום: ארכיון "כוכב"

לעיתון “כוכב” נודע, כי מבקר המדינה נדרש לסוגיה בידי תושב העיר, שטען, לאחר שנרשם לו דוח חנייה בחנייה סמוך לשופרסל, כי הסימון במקום לוקה. כמו כן, הוא טען כי יש להציב במקומות המיועדים לחנייה בתשלום מדחנים, כיוון שאי אפשר לדרוש מתושב להצטייד מראש בכרטיס חנייה, או להחזיק טלפון סלולארי, על מנת לשלם באמצעות האפליקציות המתאימות.
עוזרת בכירה למנהל נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, עו”ד שרי לבנברג, השיבה לתושב, כי המשרד העיר את תשומת לב המועצה לסוגיה, ודרש ממנה לתקן אותה: “הברור העלה כי סימון החניה ברחוב בורוכוב ליד השופרסל, כמקום חניה מוסדר, נעשה שלא באמצעות התמרורים שנקבעו לשם כך בדין, ובאופן לא ברור שיש בו כדי להביא לגביית אגרות חנייה שלא כדין. לפיכך, אנו הורנו למועצה להסדיר את התמרור במקום בהתאם להוראות הדין ובכלל זה להציב תמרור 626 (חנייה מוסדרת) ולקבוע מתחתיו את תמרור 439 (תמרור מסר) עם פירוט מלא של הסדר החנייה, לרבות אמצעי התשלום, וכן לחדש הסימון בצבע כחול על המדרכה”.
עם זאת, ציינה עו”ד לבנגרג, כי לא מצאה הצדקה בדרישה להציג מדחן באזור, בין השאר בשל הפער בין עלות התקנתם ובין מידת ההזדקקות של הציבור למדחנים. “לפיכך, קביעת אמצעי התשלום נתונה לשיקול דעת הרשויות המקומיות ואין בסמכות נציבות תלונות הציבור להתערב בשיקול דעת זה. עם זאת, הערנו למועצה על כך שחוק העזר המקומי לעניין העמדת רכב וחנייתו לא עודכן בהתאם למדיניות ולאמצעי התשלום הקיימים בפועל, והבהרנו שמן הראוי לפרסם את אמצעי התשלום המעודכנים בעיתונות המקומית, ככל שהדבר טרם נעשה”. מהמועצה נמסר בתגובה כי: “הנושא מטופל ותיקון חוק עזר חניה יוצג לאישור מליאת המועצה ביום א’ 5.3.17”.

עוד כתבות בתחום קרית טבעון

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>