17.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מגזין

רמת ישי בראש

מערכות החינוך באזור העמקים ממוקמות במקום טוב באמצע טבלת ההישגים ברמה הארצית. אמנם לא בעשירייה הראשונה, אבל בהחלט עם תוצאות טובות מאוד (רמת ישי) טובות (יקנעם) וטובות פחות (קרית טבעון). מערכת “כוכב” ליקטה את הנתונים ומביאה בפני הקוראים מי עלה ומי ירד, באיזה בתי ספר הילדים מרגישים הכי מאוימים וחשופים לאלימות, והיכן המורים הכי פחות מרוצים. מדד מדלן חושף את תמונת המיצ"ב

מאת: אדי גל , 19 במאי 2017

רמת ישי, יקנעם עילית, קרית טבעון: זה סדר ההישגים של מערכות החינוך באזור העמק המערבי, כפי שמשתקף במדד מדלן שפורסם השבוע. המדד, שהפך עם השנים לכלי מרכזי בדירוג מערכות החינוך בארץ, מורכב מתוצאות מבחני המיצ”ב, יחד עם שאלון עומק לתלמידים ולמורים, לגבי האקלים הבית ספרי: איפה יש יותר אלימות? איפה מרגישים התלמידים טוב? ואיפה המורים שחוקים לחלוטין? נתונים שבהחלט משנים את התמונה ממקום למקום.

צילום: ארכיון "כוכב"

ייאמר מייד, לא בכל היישובים נערכו הבדיקות באותה שנה. יישובים קטנים כדוגמת רמת ישי, אף אינן זכו לדירוג ברשימה הארצית, בשל מיעוט התלמידים בהן. עם זאת, מדד ההישגים של רמת ישי הוא הגבוה ביותר – 81 – אבל ללא דירוג ברשימה הארצית. יקנעם, עם מדד הישגים 73 מדורגת במקום ה-22 ברשימה הארצית ובה 157 יישובים, בעוד קרית טבעון, עם מדד הישגים של 60, מדורגת במקום ה-52 ברשימה הארצית. עיתון “כוכב” צלל לתוך נתוני המדד, על מנת להביא בפני הקוראים תמונת מצב עדכנית, על מערכת החינוך באזור עמק יזרעאל.

שיא השיאים

מדד הישגים הכי גבוה: בית הספר תדהר, יקנעם, 93.
מדד הישגים הכי נמוך: חטיבת הביניים רמת הדסה, קרית טבעון, 10.
הכי הרבה אלימות: רמת הדסה, קרית טבעון, 37% מהתלמידים ציינו כי חוו אלימות.
הכי פחות אלימות: בית הספר רימונים, קרית טבעון, 9% מהתלמידים חוו אלימות.
מורים הכי שחוקים: בית הספר דליות יקנעם, 50% מהמורים דיווחו על שחיקה.
מורים הכי פחות שחוקים: חטיבת הביניים רמת הדסה, קרית טבעון: 9% מהמורים דיווחו שהם שחוקים.
תלמידים הכי שבעי רצון: בית הספר רימונים, קרית טבעון: 85% מהתלמידים טענו שטוב להם.
תלמידים הכי פחות שבעי רצון: חטיבת הביניים רמת הדסה, קרית טבעון, 33% מהתלמידים ציינו שטוב להם בבית הספר.

רמת ישי: מדד הישגים 81

ביישוב פועלים שני בתי ספר ובהם 980 תלמידים. הבחינה האחרונה נערכה בשנת 2013 ומדד מדלן אז עמד על 81. בשנת 2011 המדד היה 75 ובשנת 2009 המדד עמד על 76. לפי הנתונים, מערכת החינוך ברמת ישי נמצאת במגמת שיפור.

צילום: ארכיון "כוכב"

הציון במתמטיקה (בשנת 2009) עמד על 80, בעברית על 73. חטיבת הביניים היובל קיבלה ציון מדד 82. 13% מהתלמידים טענו כי קיבלו בעיטה או אגרוף בחודש האחרון, 57% מהמורים ציינו שהם שחוקים, 79% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר.
ואילו בית הספר ארזים קיבל ציון מדד 80. 21% מהתלמידים חוו אלימות ו-36% מהמורים מרגישים שחוקים. עם זאת, 73% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר.

יקנעם: מדורגת במקום 22

בעיר יקנעם לומדים 3909 תלמידים בשמונה בתי ספר, ממוצע התלמידים לכיתה 28. המבחן האחרון נערך בשנת 2015. בשנת 2013 תוצאות הציונים במקצועות הליבה היו: מדע וטכנולוגיה 67, אנגלית 54. בשנת 2015 מדד ההישגים עמד על 73, בשנת 2013 על 54, בשנת 2011 על 50 ובשנת 2009 על 54. קרי, יש מגמה שיפור מתמדת במערכת החינוך בעיר.
בית הספר תדהר מוביל את בתי הספר בעיר, עם מדד 93. 17% מהתלמידים חוו אלימות, 41% מהמורים שחוקים ו-76% מהתלמידים מרגישים שטוב להם בבית הספר.
חטיבת הביניים יגאל אלון קיבלה ציון מדד 80. 12% מהתלמידים חוו אלימות, 31% מהמורים שחוקים, 72% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר.
בית הספר דליות זכה לציון מדד 77. 16% מהתלמידים דיווחו על אלימות, 50% מהמורים הרגישו שחוקים ו-77% מהתלמידים ציינו כי טוב להם בבית הספר.
בית הספר אורנים קיבל ציון מדד 63. 16% מהתלמידים דיווחו כי נפלו קורבן לאלימות, 12% מהמורים דיווחו על שחיקה, 83% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר.
בית הספר ארזים קיבל ציון מדד 60. 17% מהתלמידים טענו כי קיבלו בעיטה או אגרוף בחודש הבחינה, 16% מהמורים ציינו שהם שחוקים, 73% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר.
בית הספר הדסים זכה לציון מדד 43. 27% מהתלמידים דיווחו על אלימות, 44% מהמורים טענו שהם שחוקים ו-48% מהתלמידים ציינו שטוב להם בבית הספר.

צילום: ארכיון "כוכב"

ראוי לציין כי, ליקנעם שני בתי ספר חדשים: חטיבת הביניים החדשה ובית החינוך יצחק נבון, שבהם עדיין לא נערכו מבחנים.

טבעון: מדורגת במקום 52

בקרית טבעון שמונה בתי ספר בהם לומדים 2977 תלמידים. ממוצע התלמידים בכיתה עומד על 28. מדד מדלן בשנת 2015 עמד על 60. בשנת 2013 עמד המדד על 65, בשנת 2011 על 69 ובשנת 2009 על 71. קרי, מדד ההישגים בקרית טבעון במגמה שלילית.
תלמידי העיר נבחנו בארבעה מקצועות ליבה: מתמטיקה, בה קיבלו ציון 66, מדע וטכנולוגיה עם ציון 75, אנגלית עם ציון 69 ועברית עם ציון נמוך, 59.
חטיבת הביניים אורט גרינברג זכתה למדד 90. 13% מהתלמידים דיווחו על אלימות, 20% מהמורים טענו שהם שחוקים, 68% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר.
בית הספר נרקיסים זכה לציון מדד 70. 14% מהתלמידים טענו שהם חוו אלימות, 44% מהמורים ציינו שהם שחוקים, 70% מהתלמידים טענו שטוב להם.
בית הספר קרית עמל זכה לציון מדד 70. 19% מהתלמידים טענו שהיו קורבן לאלימות, 39% מהמורים טענו שהם שחוקים, 70% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר.
בית הספר רימונים קיבל ציון מדד 50. 9% מהתלמידים דיווחו על אלימות, 38% מהמורים שחוקים, 85% מהתלמידים ציינו שטוב להם בבית הספר.
בית הספר שקד קיבל ציון מדד 30. 14% מהתלמידים דיווחו שהם חוו אלימות 77% מהתלמידים טענו שטוב להם בבית הספר. אין נתונים לגבי שחיקת המורים בבית ספר זה.
בית הספר המשלב קרית טבעון קיבל ציון מדד של 17. אחוז התלמידים שחוו אלימות עמד על 15% ו-50% מהתלמידים ציינו שטוב להם במקום.
חטיבת הביניים רמת הדסה קיבלה ציון מדד 10, 37% מהתלמידים חוו אלימות, 9% מהמורים דיווחו על שחיקה, 33% מהתלמידים ציינו שטוב להם שם. יצוין כי, לגבי תיכון שקד לא היו נתונים.

תגובת ראשי הרשויות המקומיות

ראש מועצת רמת ישי, עופר בן אליעזר:
“הציון המשוקלל הגבוה של בתי הספר ברמת ישי, הגבוה באזור ומהגבוהים בארץ, אינו מקרי. אנו קוצרים את פירות ההשקעה הבלתי מתפשרת של המועצה בחינוך, נושא אותו הצבתי בראש סדר העדיפויות עם כניסתי לתפקיד. ציון גבוה זה הוא תולדה, בין השאר, של ההשקעות הרבות של המועצה בבתי הספר, הן ברמה הפדגוגית החינוכית והן ברמה הפיזית. בבתי הספר ברמת ישי הוטמעו תכניות לימוד רבות בתחום החברתי ובתחומים אחרים. בתי הספר וגני הילדים עברו בשנים האחרונות שדרוג בדמות הכנסת פרויקט התקשוב, מיזוג הכיתות, שיפוץ מבואה ביסודי, שדרוג מעבדות המחשבים ופרויקט הדגל, הרחבת בית הספר ארזים ב-800 מ”ר נוספים, ועוד פעילות רבה, לצד תוכניות לימוד ופרויקט רבים נוספים. בורכנו ברמת ישי בצוות חינוכי מהשורה הראשונה, שמהווה את הקטר לכל העשייה הרבה בהובלת מנהלת מחלקת החינוך, מירי דרוקר, תוך כדי שיתוף הפעולה המצוין עם המחלקה לשירותים חברתיים, בניהולה של שרה גייצהאלס. וכאן המקום להודות גם לממלא מקומי ויו”ר ועדת חינוך, יהונתן הירשפלד, על תרומתו לקידום החינוך. אני מתחייב לכך שמגמה זו תימשך גם בשנים הקרובות”.

עופר בן אליעזר צילום: ארכיון "כוכב"

ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי:
“בהחלט גאווה גדולה. הנתונים שפורסמו מוכיחים שיקנעם, לצד היותה עיר חינוך מובילה עם מערכת חינוך איכותית ופורצת דרך, ממשיכה להשתפר כל הזמן ולהגיע לעוד תוצאות מצוינות ולעוד הישגים. החינוך ביקנעם עומד בראש סדר העדיפויות, ולשמחתי הרבה התוצאות בהתאם. העובדה שאנחנו נמצאים בצמרת היישובים הארצית, ומקום ראשון במחוז הצפון, היא פועל יוצא של השקעותינו הרבות והעצומות בתחום החינוך, והעמדתו של החינוך דרך קבע בראש סדר העדיפויות ביישוב. אנחנו משקיעים מהגיל הרך ועד לתיכון, ותומכים לאחר מכן בסטודנטים. ההישג במדלן מצטרף לשורה של הישגים ברמה הארצית, ובראשם ממוצע של 87% זכאות לבגרות, 100% גיוס לצה”ל ו- 0% נשירה. התוצאות הללו הם בזכות העובדה שאצלנו כל תלמיד נחשב, ואנו דואגים לכל תלמידה ותלמיד בלא יוצא מן הכלל. אני מודה למנהלות בתי הספר, למחנכים, למורים ולכל צוותי החינוך, לתלמידים ולהורים. בזכותם, ביקנעם גדל נוער מצוין והעיר מצטיינת חינוכית”.

סימון אלפסי, ראש העיר צילום: ארכיון "כוכב"

ראש מועצת קרית טבעון, דוד אריאלי:
“הנתונים הללו, המתייחסים למצב מלפני שנתיים שלוש, מפורסמים ע”י גורם שאינו משרד החינוך. משרד החינוך עורך מיצ”ב מקיף ובשנת הלימודים הקרובה – תשע”ח, יתקיים מיצ”ב שישקף את התמונה החינוכית היישובית והבית ספרית. יחד עם זאת, מנהלי בתיה”ס וצוות ההוראה לומדים את התמונה שפורסמה, ומתייעצים עם המפקחים כנוהל עבודה שוטף בתכנית העבודה השנתית של ביה”ס. נשמח להעביר נתונים חשובים מהתובנות של בתיה”ס, עם סיום התהליך שמתקיים בשבועות הקרובים”.

דוד אריאלי צילום: ארכיון "כוכב"

עוד כתבות בתחום מגזין

לכל הכתבות בקטגוריית מגזין >>>