18.07.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

סחר

רשת ויקטורי: מדווחת על רבעון נוסף עם זינוק של 70% ברווח הנקי

מתחילת השנה חילקה דיבידנד בהיקף של 6.7 מיליון שקל והוכרז דיבידנד נוסף של 2 מיליון שקל. קופת המזומנים בסך 88.2 מיליון שקל, מאפשרת רכישת סניפים נוספים

מאת: אדי גל , 7 בספטמבר 2016

רשת הסופרמרקטים “ויקטורי” דיווחה השבוע על תוצאות עסקיות טובות ברבעון השני של השנה. מנכ”ל הרשת, אייל רביד: “אנו שמחים לדווח על רבעון נוסף של צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים. הצמיחה ההמשכית ברבעון הנוכחי מגיעה, בין השאר, הודות לפתיחת הסניפים החדשים שרכשנו מ’מגה’. סניפים אלו נפתחו ברובם באמצע הרבעון הראשון של 2016, כך שהתוצאות שלהם התחילו לבוא לידי ביטוי ברבעון השני, ויאיצו את צמיחת הרשת גם ברבעונים הקרובים. אנו ממשיכים לבחון פתיחת סניפים חדשים, על מנת להעמיק את נוכחות הרשת באזורי מפתח”.

צילום: ארכיון "כוכב"

רביד הוסיף עוד כי: “התרחבות הרשת, לצד הפעילות בתחום היבוא המקביל, מאפשרים לנו להמשיך ולפעול לשיפור תנאי הסחר מול הספקים, שבאים לידי ביטוי הן בהורדת המחירים עבור לקוחותינו, והן בשיפור הרווחיות. מהלכים אלו מאפשרים לנו להציג זינוק של 70% ברווח הנקי, לעומת התקופה המקבילה, תוך שמירה על רמת נזילות גבוהה המאפשרת המשך התרחבות”.
ראוי לציין כי בין הסניפים האחרונים שצורפו לרשת: סניף ברמת ישי וסניף בנשר.
הכנסות החברה ברבעון השני של 2016 הסתכמו ב-361 מיליון שקלים, עלייה של 51.9% בהשוואה ל- 237.7 מיליון שקלים ברבעון השני של 2015. העלייה במכירות נבעה, כאמור, מפתיחת סניפים חדשים.
הפדיון הממוצע בחנויות זהות במהלך הרבעון עמד על כ-7.7 אלף שקלים למ”ר, לעומת פדיון ממוצע של כ-8.9 אלף שקלים למ”ר ברבעון המקביל אשתקד. הפדיון הממוצע למ”ר בחנויות זהות במהלך הרבעון עמד על כ-8.7 אלף שקלים למ”ר, לעומת פדיון ממוצע של כ-8.9 אלף שקלים למ”ר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 163.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 108.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2016 עלה ל- 23.9%, בהשוואה ל- 23.1% בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בשיעור הרווחיות הגולמית, נבע בעיקרו משיפור תנאי הסחר מול הספקים עקב צמיחתה הניכרת של החברה עקב רכישת סניפי “מגה”, וכן משיפור ברווחיות היבוא המקביל.
הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ- 9.6 מיליון שקל בהשוואה ל- 5.9 מיליון שקל. שיעור הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם ב- 2.7%, בהשוואה ל- 2.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח מפעולות רגילות ברבעון גדל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד עקב העלייה הניכרת במכירות וברווח הגולמי של החברה.
הרווח הנקי לתקופה ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם ב- 7.0 מיליון שקל, לעומת 4.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם ב- 1.9%, בהשוואה ל- 1.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

לכל הכתבות בקטגוריית סחר >>>