12.12.19

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

משפט

שופט על שלומי זינו: “לא התרשמתי כי מדובר באדם העומד במילתו”

השופט רמזי חדיד קיבל בחלקה את התביעה של עיתון “כוכב נשר” נגד מתווך הדירות שלומי זינו, שנמנע מלשלם עבור פרסומים שהזמין, תוך שהוא מבקר בלשון קשה את התנהלותו

מאת: אדי גל , 21 בספטמבר 2016

סגן נשיא בית משפט השלום בחיפה, רמזי חדיד, קיבל באופן חלקי את תביעת רשת “כוכב” נגד מתווך הדירות שלומי זינו, תושב נשר, בגין אי תשלום עבור פרסומים בעיתון “כוכב נשר”, וחייב אותו בתשלום של מעל 4000 שקלים. השופט ביקר בחריפות את זינו על התנהלותו, וחייב אותו גם בתשלום הוצאות ושכר טרחה בסך 1755 שקלים.

עו"ד עידן יוחאי אדרי צילום: ארכיון "כוכב"

יצוין כי, רשת “כוכב” הגישה את התביעה נגד זינו, באמצעות ב”כ עו”ד עידן יוחאי אדרי, מנשר, בטענה שהוא סירב לשלם עבור פרסומים של העסק שלו בעיתון. בפסק הדין מפרט השופט את הקשר העסקי שהתנהל בין העיתון למתווך, ומציין כי הוא נמשך מעל שלוש שנים, בין 2011 ועד 2014, כאשר עבור הפרסומים בין החודשים ינואר מאי 2014 הוא סירב לשלם.
במהלך הדיונים טענה רשת “כוכב”, כי על פי נוהלי העבודה בינה ובין המתווך, כל פרסום מטעמו נשלח בידי הגרפיקאי של העיתון לאחד מעובדי המשרד של זינו, וזה היה מאשר אותו.
זינו עצמו טען באמצעות ב”כ עו”ד שי עובד, כי כל פרסום היה חייב להתבצע רק על פי אישורו האישי, והוא אף צירף מייל שבו הודיע על כך לבעלי הרשת. כמו כן, הוא טען כי הוא לא היה מסוגל לערוך חישוב מדויק ביחס לסכום התביעה, מאחר שלא קיבל את כל המסמכים שביקש.
השופט, על פי המסמכים שהוצגו בפניו, קבע כי בשבעה מקרים הציג העיתון אישור לפרסום מטעם עובד משרדו של זינו. לגבי יתר המקרים שנכללו בתביעה, לא הוצגו אישורים. ולכן, התביעה בגין פרסומים אלה לא התקבלה.
בפסק הדין מבקר השופט בחריפות את התנהלותו של זינו, וקבע כי אין הוא מקבל את הטענה כי הוא אישית לא אישר את הפרסומים. ולכן, אין לקבל את העמדה שלו. לדברי השופט, זינו ראה את הפרסומים במהלך החודשים ינואר מאי, אבל לא מצא לנכון לומר דבר לגביהם. “אדם סביר, במיוחד בעל השכלה משפטית, ולו התחלתית, אשר רואה מודעות פרסום מטעמו במקומון, מבלי שהוא אישר אותן, היה מעלה טענותיו בנדון כלפי התובעת, ומבקש להפסיק את הפרסום. דומה כי בהתנהלותו הנתבע (זינו, א.ג) ביקש להנות משני העולמות, מחד להפיק רווח ותועלת מהפרסום, ומאידך להתחמק מתשלום תמורתו בטענה בלתי משכנעת, כי הוא לא אישר באופן אישי את הפרסום”.
השופט גם דחה את טענותיו של זינו, כי לא היה מסוגל לערוך חישוב כספי של התביעה, וקבע כי :”תחת זאת, הוא בחר להתחמק בטענה כאילו אין הוא יודע לערוך את החישוב הנכון. בכלל יש לציין, כי הנתבע (שלומי זינו, א.ג) הותיר עלי רושם שלילי בחקירתו. הוא התחמק ממתן תשובות למספר שאלות עליהן נשאל, אף כי אין לייחס זאת לחוסר הבנה של השאלות, ולא התרשמתי כי מדובר באדם העומד במילתו ומכבד את דבריו”.
השופט קבע, כי הוא מקבל את התביעה של רשת העיתונים בחלקה, ופסק כי זינו ישלם עבור שבעה מבין הפרסומים שנעשו ולגביהם הוצגו אישורי פרסום מטעם משרדו.

עוד כתבות בתחום משפט

לכל הכתבות בקטגוריית משפט >>>