22.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

נדל"ן

שוק הדירות באזור: יש ירידה במכירות, עלייה במספר הדירות העומדות למכירה

כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמתייחסים למכירות דירות חדשות ב-11 החודשים הראשונים של שנת 2016, לעומת אותה תקופה בשנת 2015

מאת: אדי גל , 1 בפברואר 2017

ירידה של 14.6% נרשמה ב-11 החודשים הראשונים של שנת 2016 במכירת דירות חדשות באזור חיפה, נשר והעמקים. כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. לעיתון “כוכב” נודע, כי הירידה במכירות באזור היא כפולה מאשר ברמה הארצית, שם נרשמה ירידה של 7% בלבד.

צילום: ארכיון "כוכב"

יצוין כי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדי חודש שני נתונים שמצביעים על מצב שוק הנדל”ן בכל אחד מאזורי ישראל: הכמות המבוקשת של הדירות, שכוללת את מספר הדירות החדשות שנמכרו, כמו גם הדירות החדשות שנבנו שלא לצורכי מכירה (קבוצות רכישה, בנייה עצמית, בנייה להשכרה וכו’). כאשר בודקים את המספר הזה, הירידה אף חדה יותר ומגיעה ל- 17.4%.
מנתוני הלשכה עולה עוד כי, ב-11 החודשים הראשונים של השנה נמכרו באזור חיפה, נשר והעמקים, 4175 דירות לעומת 4889 דירות באותה תקופה במהלך שנת 2015. באותה עת עמדה כמות הדירות המבוקשת על 5340 דירות, לעומת כמות מבוקשת של 6464 דירות באותה תקופה בשנת 2015. הירידה במספר הדירות שנבנו שלא לצורכי מכירה הייתה חדה מאוד, כ-25%, כאשר בשנה שעברה עמדה הכמות הזו על 1575 דירות והשנה רק 1165 דירות. במחוז הצפון הסמוך, הירידה הייתה אף חדה יותר: במהלך 11 החודשים הראשונים של 2016 נמכרו בצפון 2184 דירות חדשות, לעומת 2916 בתקופה המקבילה בשנת 2015, ירידה של מעל 25%. בכמות המבוקשת של דירות נרשמה ירידה של 15.6%, כמו גם 8468 דירות ב-2015 לעומת 7147 דירות בלבד בשנת 2016.
נתון נוסף שמשקף את מצב שוק הנדל”ן באזור, הוא כמות הדירות החדשות העומדות למכירה. בסוף חודש נובמבר 2016 היו באזור חיפה נשר והעמקים 5447 דירות חדשות למכירה, לעומת 3528 דירות למכירה בחודש המקביל בשנת 2015, עלייה של כ-54%. גם באזור הצפון ישנה כמות גדולה של דירות חדשות למכירה: 3671 בסוף נובמבר 2016 לעומת 2837 דירות חדשות למכירה בסוף נובמבר 2015, עלייה של כ-30%. לאור הגידול המשמעותי בדירות הפנויות העומדות למכירה, צופים גורמים בתחום הנדל”ן כי בטווח הקצר יביא הדבר להתמתנות בעלית מחירי הדירות באזור, ובטווח הארוך יותר אפילו לירידה במחירים.

עוד כתבות בתחום נדל"ן

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>