26.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מוא"ז מגידו

שינוי בהסדרי הביקור: הכניסה לנחל השופט רגלית, כניסת רכבים תיאסר

החלופה שנבחרה משמרת את הסביבה ומשנה את חווית הביקור באזור. המועצה מקדמת עוד תוכניות לשמירת, בקרה ואכיפה, מול פעולות שפוגעות בשטחי החקלאות וערכי הטבע

מאת: אדי גל , 11 בינואר 2017

בסיום שלוש שנים של תהליך תכנון לאגן נחל השופט, שכלל מספר מפגשים ציבוריים ודיונים רבים של צוותים מקצועיים, הוצגה החלופה הנבחרת בדיון ציבורי שהתקיים בשבוע שעבר, במועצה האזורית מגידו.

צילום: אליאב פרייס

לעיתון “כוכב” נמסר, כי התכנית שהוצגה נעשתה ע”י מתכננות מטעם קק”ל, שנענתה לבקשת המועצה, להסדיר את כל תנועת המטיילים והשימושים השונים באגן נחל השופט. יצוין כי, תהליך העבודה לווה ע”י מגוון אנשי מקצוע מקק”ל, ונציגים מטעם המועצה והמרחב הביוספרי מגידו. החלופה שנבחרה הוגדרה ע”י כל השותפים כחלופה המיטבית לשינוי משמעותי בתיירות באזור, ולניהול נכון של קהל המבקרים. “זוהי חלופה המקדמת את שימור הסביבה ושינוי חוויית הביקור באזור, לחוויית פארק ללא תנועת רכבים”, נמסר מהמועצה.
ע”פ התכנית, בכניסות הראשיות לאזור הנחל (טייפון – רמת השופט, הכניסה לפארק מכיוון כביש 66 ) יוקמו מבואות, בהן תהיה חניה לרכבים פרטיים ואוטובוסים. כמו כן, תנועת המטיילים תופנה להליכה, אופניים, קלאב-קארים ושאטלים. שינוי זה יאפשר חוויית טיול של מקסימום טבע ושקט.
תכנית נוספת שמקודמת במקביל וגם היא הוצגה לציבור באותו הדיון, היא תכנית משלימה לשטחים שאינם באחריות קק”ל באזור נחל השופט עליון, הנעשית ע”י משרד תכנון, באמצעות מימון שקיבלה המועצה מהקרן לשמירת השטחים הפתוחים של רמ”י.
שתי התכניות קיבלו את ברכת הדרך של הציבור והמועצה ביחד עם קק”ל. כמו כן, כל השותפים יתקדמו לשלב הבא בישומן, במטרה לשפר את ניהול והכוונת הקהל באזור, וכמובן את חוויית הביקור והשמירה על הסביבה כחלק מהמחויבות כמרחב ביוספרי. “התכנית המשותפת של קק”ל והמועצה לניהול תנועת המבקרים והמטיילים בנחל השופט, מהווה נדבך חשוב מאוד בתכנית הכוללת, שתגבש המועצה יחד עם שותפים נוספים, להסדרה ובקרה של תנועת המטיילים בכל שטח המועצה”, אמר ראש המועצה איציק חולבסקי.
יצוין עוד כי, במקביל למהלכים חשובים אלו מובילה המועצה מהלכים נוספים של שמירה, בקרה ואכיפה, מול פעולות שפוגעות בשטחי החקלאות וערכי הטבע והנוף, במרחב המועצה.

עוד כתבות בתחום מוא"ז מגידו

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>