26.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

יקנעם עילית

תקציב העירייה לשנת 2018: אושר ויעמוד על למעלה מ-169 מיליון שקלים

תקציב החינוך יהווה 45% מסך התקציב ויעמוד על כ- 75 מיליוני שקלים. ראש העיר, סימון אלפסי: “תקציב מצוין”. חבר המועצה, רונן שפירא: “זה תקציב רע”

מאת: זליג אהרונוביץ , 3 בינואר 2018

מועצת עיריית יקנעם אישרה ברוב גדול את תקציב העירייה לשנת 2018, שיעמוד על 169,594 מיליון שקלים. התקציב החדש מציג עלייה של כ- 9 מיליון שקלים מתקציב 2017.
מנתוני התקציב עולה, כי הרשות ממשיכה להשקיע את מרב המשאבים בחינוך, והחינוך היישובי יתוקצב השנה בכ- 75 מיליוני שקלים, שהם כחמישה מיליון שקלים יותר מהתקציב של השנה שעברה. סך תקציב החינוך מהווה כ- 45% מסך תקציב העירייה הכולל.

סימון אלפסי צילום: ארכיון "כוכב"

בנוסף, יושקעו 2.8 מיליון שקלים מכספי העירייה והפדרציות היהודיות באטלנטה וסנט לואיס בחינוך, תרבות וספורט. מהתקציב עולה עוד, שיושקעו השנה למעלה מ- 24 מיליון שקלים בחינוך העל יסודי וכ-9 מיליון שקלים יושקעו בגני הילדים. כמו כן, החינוך המיוחד יתוקצב בכ-7 מיליון שקלים. בנוסף, העיריה תמשיך ותעניק מלגות ב- 570 אלף שקלים (לסטודנטים ולתלמידי המשלחות לפולין). בתקציב השנה יושם דגש על פעילויות לנוער ובמרכז לגיל הרך, ובמכלול הפעילויות יושקעו כ- 1.5 מיליון שקלים.
תקציב הרווחה יגדל גם הוא השנה ויעמוד על כ- 18 מיליון שקלים, לעומת 16.5 מיליון שקלים בשנה שעברה. סך תקציב הרווחה מהווה כ- 11% מסך תקציב העירייה הכולל.
על פי התקציב, תשקיע העירייה כ-4 מיליון שקלים בתמיכות. התמיכה במתנ”ס תעמוד בשנת תקציב זאת על כ- 1.7 מיליון שקלים, אשר יושקעו בין היתר בסבסוד חוגים, אירועים, פעילויות, מופעים, ועוד.
תמיכת העירייה בספורט התחרותי תגדל השנה ותעמוד על כ- 820 אלף שקלים. בנוסף, בכוונת העירייה להשקיע 1.5 מיליון שקלים במיזוג ושדרוג אולמות הספורט, באלונים ודהרי. כחצי מיליון שקלים יושקעו באחזקת מתקני ספורט ו– 120 אלף שקלים באחזקת מועדונים.
בעירייה מייחסים חשיבות עצומה לפעילות תנועות הנוער. תקציב תנועות הנוער יעמוד על 330 אלף שקלים. יצוין כי, תקציב תנועות הנוער עלה ב- 10% בשנתיים האחרונות. אגב, התקציב כולל גם 410 אלף שקלים תמיכות בקשישים, 490 אלף שקלים תמיכות דת ו- 85 אלף שקלים יושקעו בתמיכות לבריאות.
ראש העיר, סימון אלפסי: “אנו שמחים לאשר תקציב מצוין שמבטא באופן הנכון ביותר את צרכי העיר. במסגרתו נעצים עוד את מגוון העשייה לרווחת התושבים. יקנעם גדלה והתקציב גדל אף הוא, על מנת שנמשיך לתת איכות חיים גבוהה. לצד הגדלת התקציב, אנו מקפידים להתייעל ולהמשיך לתת שירותים ברמה הגבוהה ביותר. כבכל שנה, גם השנה החינוך ימשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו כי חינוך דורות העתיד הוא הדבר החשוב ביותר. אני מודה למזכיר/גזבר העירייה על עבודה מצוינת ומקצועית, לחברת וחברי מועצת העיר על שיתוף הפעולה, ולכל העובדות והעובדים על העשייה לרווחת התושבים. אני מאחל לכולנו שנמשיך להצעיד את העיר להישגים והצלחות נוספות כפי שעשינו עד כה”.
מזכיר/גזבר העירייה, יוסי מזרחי: “המפתח להצלחה בכל תקציב ושמירה על האיזון הוא שמירה על יעדי גביית הארנונה ועמידה של משרדי הממשלה בהקצבות שהתחייבו להעביר לרשות. נהיה עם היד על הדופק ונתאים ביצוע והוצאות בהתאם לצרכי ההכנסות המשתנות”.
חבר המועצה, רונן שפירא, תקף השבוע בחריפות את התקציב שאושר, ואמר: “תקציב 2018 המוצע על ידי העירייה מוכיח פעם נוספת שתושבי העיר המשלמים באחוזים גבוהים (כ-99%) את תשלומי הארנונה, נושאים על גבם את התכניות הגרנדיוזיות של ראש העיר להרחיב את העיר, מבלי לקבל בתמורה השקעה מספקת בקהילה. אין היגיון בהשקעת משאבים בפעילות בנייה שגורמי חוץ נהנים מתועלותיהם, בעוד שהגורמים המקומיים משלמים מחירים בגינם. זה תקציב רע, שלא מקדם את התחזקות הקהילה, הרחבת מגוון השירותים ואיכותם. התקציב הזה כן יאפשר בשנת בחירות, לראש העיר, להציג מצג שווא של עשייה קהילתית, במיוחד סביב אירועים”.

עוד כתבות בתחום יקנעם עילית

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>