24.01.20

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Print this pageTweet about this on Twitter

מוא"ז זבולון

148,770,000 שקלים: אושר תקציב המועצה האזורית זבולון לשנת 2018

התקציב המשודרג כולל עלייה של 13.5 מיליון שקלים לעומת תקציב 2017. ראש המועצה, דב ישורון: “התקציב יאפשר את המשך תנופת הפיתוח בכל יישובי המועצה”

מאת: זליג אהרונוביץ , 20 בדצמבר 2017

מליאת המועצה האזורית זבולון אישרה השבוע פה אחד, את תקציב המועצה לשנת 2018 שיסתכם בכ- 148,770,000 שקלים. ראש המועצה, דב ישורון, פירט את סעיפי התקציב וסקר את הפרויקטים שבוצעו ע”י המועצה במהלך השנה, ואת הפרויקטים המתוכננים בשנה הקרובה.

ספי בארי צילום: רון כהן

לעיתון “כוכב” נמסר, כי מדובר בתקציב משודרג, הכולל עלייה בשיעור של כ-4 מיליון שקלים לעומת הביצוע בשנת 2017, ועלייה של 13.5 מיליון שקלים לעומת תקציב 2017.
ישורון סקר בתחילת הישיבה את תנופת הפיתוח שבה מצויה המועצה בשנה האחרונה, שכללה את שדרוג מערך הכבישים, חידוש ושיקום התשתיות, הקמת, שדרוג והרחבת מבנים המשרתים את הציבור, ובראשם מרכז דורות החדש, המאפשר לגמלאי וותיקי יישובי המועצה ליהנות ממרכז משודרג ומחודש, הכולל: חדרי פעילות, חדר מחשבים, שלושה חדרי הרצאות, אולם ספורט, חדר יצירה, ספריה, אזור ישיבה/מפגש חברתי ואודיטוריום.
“המועצה תוכל עפ”י התקציב שאושר, להמשיך ולשמר את רמת השירותים הניתנים לתושבים והסיוע ליישובי המועצה. כמו כן, התקציב יאפשר את המשך תנופת הפיתוח בכל יישובי המועצה”, אמר ישורון, שהוסיף עוד כי: “גם השנה ליבת התקציב השוטף של המועצה לשנת 2018 תהיה מחלקת החינוך, שלה יוקצו מעל ל- 59 מיליון שקלים”.
גזבר המועצה האזורית זבולון, ספי בארי, פירט בפני חברי מליאת המועצה את 31 מיליון שקלים (ברוטו) מגביית מיסי ארנונה וכ- 42 מיליון שקלים מהכנסות עצמיות.

עוד כתבות בתחום מוא"ז זבולון

לכל הכתבות בקטגוריית חדשות >>>