28.01.20

כוכב יזרעאל

צפה במהדורה מתאריך 30 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 23 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 16 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 9 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 2 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 26 ביולי 2018
צפה במהדורה מתאריך 19 ביולי 2018
צפה במהדורה מתאריך 12 ביולי 2018
צפה במהדורה מתאריך 5 ביולי 2018
צפה במהדורה מתאריך 28 ביוני 2018
צפה במהדורה מתאריך 21 ביוני 2018
צפה במהדורה מתאריך 7 ביוני 2018
צפה במהדורה מתאריך 31 במאי 2018
צפה במהדורה מתאריך 24 במאי 2018
צפה במהדורה מתאריך 10 במאי 2018
צפה במהדורה מתאריך 3 במאי 2018
צפה במהדורה מתאריך 26 באפריל 2018
צפה במהדורה מתאריך 17 באפריל 2018
צפה במהדורה מתאריך 12 באפריל 2018
צפה במהדורה מתאריך 4 באפריל 2018
צפה במהדורה מתאריך 29 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 22 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 15 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 8 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 1 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 22 בפברואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 15 בפברואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 8 בפברואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 1 בפברואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 25 בינואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 18 בינואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 11 בינואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 4 בינואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 28 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 21 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 14 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 7 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 30 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 23 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 16 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 9 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 2 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 26 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 19 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 11 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 4 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 28 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 19 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 14 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 7 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 31 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 24 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 17 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 10 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 3 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 27 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 20 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 13 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 6 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 29 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 22 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 15 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 8 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 1 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 25 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 18 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 11 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 4 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 27 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 20 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 13 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 6 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 30 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 23 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 16 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 9 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 2 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 23 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 16 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 9 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 2 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 26 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 19 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 12 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 5 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 29 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 24 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 17 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 10 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 3 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 27 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 20 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 13 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 6 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 29 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 25 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 18 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 11 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 5 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 28 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 21 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 14 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 7 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 30 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 23 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 16 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 9 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 2 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 26 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 19 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 10 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 5 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 28 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 21 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 14 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 7 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 24 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 17 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 10 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 3 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 25 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 18 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 11 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 4 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 29 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בינואר 2016

כוכב נשר

צפה במהדורה מתאריך 30 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 23 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 16 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 9 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 2 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 26 ביולי 2018
צפה במהדורה מתאריך 19 ביולי 2018
צפה במהדורה מתאריך 12 ביולי 2018
צפה במהדורה מתאריך 5 ביולי 2018
צפה במהדורה מתאריך 28 ביוני 2018
צפה במהדורה מתאריך 21 ביוני 2018
צפה במהדורה מתאריך 7 ביוני 2018
צפה במהדורה מתאריך 31 במאי 2018
צפה במהדורה מתאריך 10 במאי 2018
צפה במהדורה מתאריך 3 במאי 2018
צפה במהדורה מתאריך 26 באפריל 2018
צפה במהדורה מתאריך 17 באפריל 2018
צפה במהדורה מתאריך 12 באפריל 2018
צפה במהדורה מתאריך 4 באפריל 2018
צפה במהדורה מתאריך 29 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 22 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 15 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 8 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 1 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 22 בפברואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 15 בפברואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 8 בפברואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 1 בפברואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 25 בינואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 18 בינואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 11 בינואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 4 בינואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 28 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 21 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 14 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 7 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 30 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 23 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 16 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 9 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 2 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 26 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 19 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 11 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 4 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 28 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 19 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 14 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 7 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 31 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 24 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 17 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 10 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 3 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 27 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 20 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 13 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 6 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 29 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 22 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 15 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 8 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 1 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 25 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 18 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 11 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 4 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 27 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 20 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 6 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 30 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 23 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 16 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 9 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 2 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 23 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 16 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 9 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 2 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 26 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 19 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 12 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 5 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 29 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 24 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 17 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 10 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 3 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 27 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 20 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 13 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 6 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 29 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 25 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 18 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 11 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 5 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 28 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 21 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 14 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 7 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 30 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 23 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 16 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 9 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 2 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 26 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 19 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 10 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 5 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 28 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 21 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 14 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 7 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 24 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 17 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 10 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 3 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 25 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 18 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 11 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 4 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 29 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בינואר 2016

כוכב עמק חפר

צפה במהדורה מתאריך 7 בנובמבר 2018
צפה במהדורה מתאריך 17 באוקטובר 2018
צפה במהדורה מתאריך 6 בספטמבר 2018
צפה במהדורה מתאריך 16 באוגוסט 2018
צפה במהדורה מתאריך 5 ביולי 2018
צפה במהדורה מתאריך 7 ביוני 2018
צפה במהדורה מתאריך 10 במאי 2018
צפה במהדורה מתאריך 12 באפריל 2018
צפה במהדורה מתאריך 8 במרץ 2018
צפה במהדורה מתאריך 7 בפברואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 11 בינואר 2018
צפה במהדורה מתאריך 14 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 16 בנובמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 26 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 19 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 4 באוקטובר 2017
צפה במהדורה מתאריך 28 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 19 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 14 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 7 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 31 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 24 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 17 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 10 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 3 באוגוסט 2017
צפה במהדורה מתאריך 27 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 13 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 6 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 29 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 22 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 15 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 8 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 25 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 18 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 11 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 27 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 20 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 6 באפריל 2017
צפה במהדורה מתאריך 30 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 23 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 16 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 9 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 2 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 23 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 16 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 9 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 2 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 26 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 19 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 12 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 5 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 29 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 24 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 17 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 10 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 3 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 27 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 20 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 13 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 6 באוקטובר 2016
צפה במהדורה מתאריך 29 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 25 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 18 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 11 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 5 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 21 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 14 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 7 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 30 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 23 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 16 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 9 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 2 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 26 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 19 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 10 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 5 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 28 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 21 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 14 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 7 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 24 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 17 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 10 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 3 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 25 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 18 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 11 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 4 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 29 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בינואר 2016

כוכב טבעון

צפה במהדורה מתאריך 14 בדצמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 7 בספטמבר 2017
צפה במהדורה מתאריך 27 ביולי 2017
צפה במהדורה מתאריך 22 ביוני 2017
צפה במהדורה מתאריך 18 במאי 2017
צפה במהדורה מתאריך 30 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 9 במרץ 2017
צפה במהדורה מתאריך 2 בפברואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 12 בינואר 2017
צפה במהדורה מתאריך 22 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בדצמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 17 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 3 בנובמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 15 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 בספטמבר 2016
צפה במהדורה מתאריך 18 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 5 באוגוסט 2016
צפה במהדורה מתאריך 21 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 7 ביולי 2016
צפה במהדורה מתאריך 23 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 2 ביוני 2016
צפה במהדורה מתאריך 19 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 5 במאי 2016
צפה במהדורה מתאריך 14 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 1 באפריל 2016
צפה במהדורה מתאריך 17 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 3 במרץ 2016
צפה במהדורה מתאריך 18 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 4 בפברואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 22 בינואר 2016
צפה במהדורה מתאריך 8 בינואר 2016