Page 1 - tivon15.12
P. 1

‫ לקוחותינו ולכל בית ישראל‬,‫לכל קוראינו‬ ‫חג חנוכה שמח‬

                   www.kiz.co.il :‫ עיתון כוכב | כנסו לאתר "כוכב" החדש‬-‫חפשו אותנו ב‬
              04-9591820 ‫ פקס‬04-9591818 ‫ כ"ז כסלו‬15.12.17 '‫) יום ו‬522( 104 '‫גיליון מס‬

 ‫תושבים ואורחים רבים הגיעו‬
 ‫לאירוע המרגש והמכובד של‬
‫טקס הענקת אות יקיר הקריה‬
  ‫ שנערך באולם‬,2017 ‫לשנת‬
 ‫זוהר בקרית טבעון הענקת‬
‫האות באה לבטא את ההוקרה‬
‫וההערכה של הקריה לתרומתו‬
  ‫הייחודית ויוצאת הדופן של‬
‫כל אחד ואחת ממקבלי התואר‬
6 '‫ זליג אהרונוביץ | עמ‬:‫לחיי היישוב מאת‬

‫יקירי הקריה‬

‫חג חנוכה שמח‬    ĕĥĕ ĦĚĤč ĥďē                                    24/7

 ‫לכל לקוחותינו‬ Dr.Kabiya Majd                                     0Đ5Ĝ5đĥî9Č5Ĥ95Đ5Ĥ4Ē4Ğ
  ‫ולכל תושבי‬
   ‫הסביבה‬

ĐĠĐđ ęĕĕĜĕĥĐ ĦĕĕĎĤđĤĕėĘ ĒėĤĚĐ

čČė ČĘĘ ĐĚďĤĐč ďēČ ęđĕč ęĕĕĜĕĥ ĦđĘĦĥĐ

| ęĕĕĜĕĥ Ĥđĥĕĕ | ęĕĤĚĥĚ ęĕĘđĠĕĔ | ęĢĞ ĦĘĦĥĐđ ĝđĜĕĝ ĦđĚĤĐ | ęĕĕĜĕĥ ĦĘĦĥĐ
ĦĕĜĜĕĥ | ęĕďĘĕĘ ęĕĕĜĕĥ ĕĘđĠĕĔ | ęĕĕĜĕĥ ĦĜčĘĐ | Laminates — ĐĜĕĝĤē ĦđĦĕĒē

 ....ďđĞđ ĝģđĔđč ĕĘđĠĕĔ ĦĘĘđėĐ ĦĕĔĦĝČ ĦĕĔĚĝđģ ĐČđĠĤč ęĕĘđĠĕĔ ĞĕĢĚ đĜĒėĤĚ

            ęĕĜĚĒđĚ ęėĜĕĐ ĐēĕĦĠĐ ĘĎĤĘ

 ĦđčĕĕēĦĐ Ęė ęČĕĘĘĘđĠĕęĔđĐģĚĕĎčđĝCĘTė/ĘĕĚĤĐđēĜĠĜĐę2đĘ0ĕĢ%ĘğĘĝđėđĐĜčĕĜđĥČĤ ġđĞĕĕĘ

    ĕĥĕ ĦĚĤ (ĝ'ĤĠđĞĘ ďđĚĢ) ĕĥĕ ĦĚďģ ĕĤēĝĚ ĒėĤĚ ,32 ğđďĤĐ ĐĘĞĚ

  04î9955440 :ěđĠĘĔ | 04î9955441 :ĝģĠ
   1   2   3   4   5   6